Illuminating Threats in the Dark Web
project name

Illuminating Threats in the Dark Web

  It’s never been easy to protect

description

 

It’s never been easy to protect your infrastructure from cybercriminals. They’ll stop at nothing to crack your defenses and get their hands on your financial assets, trade secrets and customer data. And in the Dark Web, they’ve found a dangerous hideout, one that keeps them disguised and covers their track at every turn.

MarkMonitor Dark Web and Cyber Intelligence exposes cybercriminal interactions relevant to your brand in the Dark Web to protect your infrastructure, your financial assets and your customers. Learn more.

Client: Darkweb
Agency: Content Box Marketing
Production House: Red Cat Motion

Dark Web ẩn chứa những nguy hiểm tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể ngăn chặn được. Bảo vệ hạ tầng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp, tổ chức khỏi những kẻ tấn công mạng là nhiệm vụ tối quan trọng. Nhưng phải làm gì khi chúng ẩn mình quá sâu?

Chúng tôi không khỏi giật mình khi cùng lắng nghe những câu chuyện bảo mật từ khách hàng Mark Monitor. Họ đã tìm đến Red Cat cho nhiệm vụ video quan trọng này.

Mark Monitor cung cấp dịch vụ giám sát và loại trừ những mối đe doạ từ Dark Web. Nhiệm vụ của Red Cat lần này là phải làm sao xây dựng được một video marketing dễ hiểu từ những ngôn ngữ và công nghệ phức tạp này đến với khách hàng mục tiêu. Với Animation, không gì là không thể.

#redcatmotion #redcatstyle #videomarketing #videobusiness #redcatvideo