When Leo, Aries and Capricorn go to school
project name

When Leo, Aries and Capricorn go to school

Client: Lavie Agency: Ogilvy Production: Red Cat

description
  • Client:

    Lavie

  • Our Role:

    Animation Production

Client: Lavie
Agency: Ogilvy
Production: Red Cat Motion

Thời đi học không ai mà không quậy phải không? Nhất là mấy thánh Bạch Dương, Sự Tử và Ma Kết. Không tin thì xem thử video này là biết liền. Các chòm sao khác có như vậy không? #LaVie12chomsao

Lavie Zodiac is an animated series of twelve zodiacs. This video is contributed for old time classes of Leo, Aries and Capricorn.