Chúc tết bao bựa Chúc tết bao bựa

QUẸO LỰA QUẸO LỰA, ƯNG CÁI NÀO THÌ GỬI CÁI ẤY